Pomáhám malým a středním společnostem vyřešit jejich ekonomické a finanční problémy.

Služby

Prodej a nákup firem
Prodej a nákup firem
 • Spolupráce ve všech fázích procesu prodeje nebo nákupu firem nebo obchodních podílů.
 • Zpracování právního a ekonomického due dilligence.
 • Vypracování finanční analýzy prodávané nebo nakupované společnosti.
 • Vytvoření tržního ocenění prodávané nebo nakupované společnosti, případně obchodního podílu ve společnosti.
 • Zajištění smluvní dokumentace celé transakce.
 • Koordinace činností při převzetí nakoupené společnosti.

ZASLAT NEZÁVAZNOU POPTÁVKU

Pohledávky v insolvenčním řízení
Pohledávky v insolvenčním řízení
 • Zpracování ekonomického a právního rozboru stavu dlužníka v období před podáním insolvenčního návrhu.
 • Právní posouzení nároku na náhradu škody z důvodu včasného nepodání insolvenčního návrhu statutárním orgánem dlužníka.
 • Zajištění jednání s dlužníkem ve věci úhrady dlužného závazku, případně náhrady škody v mimosoudním vyrovnání.
 • Koordinace právních kroků nutných při soudním jednání ve věci náhrady škody z neuhrazené pohledávky.

ZASLAT NEZÁVAZNOU POPTÁVKU

Kontrola účetnictví a příprava na audit
Kontrola účetnictví a příprava na audit
 • Zpracování nezávislé kontroly účetnictví společnosti.
 • Vypracování všech nutných podkladů pro společnosti nově splňující zákonné podmínky pro povinnost auditu roční účetní závěrky.
 • Kontrola správnosti kalkulačního systému a ocenění zásob, výrobků a zboží.
 • Spolupráce s účetní při zpracování roční účetní závěrky a zahájením auditu.
 • Koordinace činností s auditorem společnosti a účetní v průběhu provádění auditu.

ZASLAT NEZÁVAZNOU POPTÁVKU

Pomoc při finančních problémech
Pomoc při finančních problémech
 • Zpracování finanční analýzy a návrhu řešení stávající finanční situace společnosti.
 • Jednání s věřiteli o řešení závazků.
 • Spolupráce při jednání s bankami při refinancování úvěrů a půjček.
 • Zpracování návrhu restrukturalizace společnosti.
 • Právní a ekonomické řešení při podaném insolvenčním návrhu na společnost.

ZASLAT NEZÁVAZNOU POPTÁVKU

Outsourcing provozního ekonoma
Outsourcing provozního ekonoma
 • Nastavení ekonomického a účetního systému ve společnosti.
 • Zavedení efektivních procesů s cílem zvýšení výkonnosti.
 • Koordinace všech činností při implementaci informačního systému.
 • Zavedení ekonomického vyhodnocení hospodaření poboček (středisek).
 • Řešení operativních ekonomických a finančních problémů.

ZASLAT NEZÁVAZNOU POPTÁVKU

Realizované projekty

PILSEN STEEL s.r.o.
PILSEN STEEL s.r.o.

Metalurgicko - strojírenský závod PILSEN STEEL s.r.o. je firma s dlouholetou tradicí a silnou pozicí na domácím i zahraničním trhu. Zabývá se výrobou výkovků a odlitků s vysokou čistotou a přesně stanoveným chemickým složením z oceli a litiny vlastní produkce.

PILSEN STEEL s.r.o. plní zakázky a požadavky nejnáročnějších zákazníků na výrobu hrubě i finálně opracovaných rozměrných, tvarově složitých odlitků, výkovků, a také ingotů s vysokou kvalitou vnitřní struktury a chemického složení.


www.pilsensteel.cz

PWC Česká republika
pwc logo PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

Společnost poskytuje poradenství v oblasti daní a práva, vyšetřovacích i forenzních služeb, lidských zdrojů, auditu, financí či managementu.


www.pwc.com/cz

EVROmat a.s.
evromat logo EVROmat a.s.

Společnost je největším výrobcem a prodejcem kompletního sortimentu materiálů pro klempíře a pokrývače. Dodává střešní okna, krytiny, plechy a izolace. Po celé České republice prodává pálené, plastové a betonové tašky, šindele a asfaltové lepenky. 


www.evromat.cz

KKGC a.s.
KKCG a.s. KKCG a.s.

Společnost poskytujeme poradenství v oblasti podnikání a řízení. Zaměřuje se na rozvoj a akvizice strategických portfolií v oblasti ropy, zemního plynu, průmyslu a investic. Soustředí se na rozvoj obchodu s plynem, výstavbu skladovacích kapacit a vyhledávání investičních příležitostí.


http://www.kkcg.com/cs/

W & P, reklamní agentura, spol. s r.o.
wandp logo W & P, reklamní agentura, spol. s.r.o.
Společnost nabízí široké portfolio ploch v oblasti venkovní reklamy, přináší komplexní a propojenou nabídku pro realizaci reklamních kampaní celoplošným zásahem cílových skupin klientů v celé ČR. Předností společnosti je především kvalita ploch, pozorný výběr nových lokalit, exkluzivita, profesionální servis, účinnost realizovaných kampaní.
 

www.wandp.cz

SAZOM s.r.o.
sazom logo SAZOM s.r.o.

Společnost zajišťuje dodávky informačních, telekomunikačních a protipožárních sítí i rozvodů. Montuje a opravuje elektrická a zabezpečovací zařízení. Společnost zajišťuje kompletní rozvody elektroinstalací v budovách včetně revizí. Provádí trasování a vyhledávání poruch na kabelech.


www.sazom.cz

Hanyš - Jeřábnické práce s.r.o.
Hanyš logo Hanyš - Jeřábnické práce s.r.o.

Společnost nabízí pronájem mobilních jeřábů 25-800t. Současně zajišťuje těžkou a nadrozměrnou přepravu. Společnost realizuje prodej železobetonových a ocelových konstrukcí.


www.hanys.cz

KOSKA cz s.r.o.
koska logo KOSKA cz s.r.o.

Společnost je jedním z největších prodejců veškerého sortimentu pro instalatéry, topenáře, plynaře, nabízí prodej a realizaci koupelnových studií.  Centrála společnosti se nachází v Unhošti. Síť obchodních zastoupení má po celé České republice.


www.koska.cz

A C E R - C.S., spol. s r.o.
acer logo A C E R - C.S., spol. s r.o.

Společnost provozuje obchod pro truhláře a stavebníky. Dodává dřevo pro výrobu nábytku a stavebnictví, lamino, kuchyňské desky a dvířka, spárovky, prkna, hranoly, střešní latě, úchytky, dveře. Nabízí řezání, hranění desek a dopravu.


www.acer-cs.cz

Mým cílem je spokojenost zákazníků a vybudování dlouhodobého partnerství.

Spolupráce při řešení problémů postupuje třemi fázemi

 1. Zpracuji analýzu stavu.
 2. Vytvořím návrh řešení.
 3. Spolupracujeme při realizaci přijatého řešení.

Jaké zkušenosti vám mohu nabídnout?

Mám profesní zkušenosti v oblastech finančního a ekonomického řízení velkých výrobních společností v oboru hutnictví, ocelářství a strojírenství.

Specializuji se na

 • ekonomické a finanční řízení pro malé a střední společnosti,
 • restrukturalizace společnosti,
 • snižování nákladů ve společnosti,
 • systém controlingu,
 • kalkulační systém,
 • finanční analýza společnosti,
 • poradenství při prodeji a nákupu společností,
 • kontrola účetnictví,
 • řešení pohledávek,
 • problematika insolvenčního řízení.